Kone-Tuomi Oy - Historia

1920-luvulla perustettiin Oskari Tuomen koneliike. Seuraavalla vuosikymmenellä yhtiöllä oli toimintaa sekä Turussa että Viipurissa.
Sotien jälkeen alkoi puuntyöstökoneiden valmistus konepajaosastolla. Vuonna 1948 hankittiin höylä, jonka iskun pituus oli peräti 6500 mm. Neljä vuotta myöhemmin ryhdyttiin tekemän alihankintatöitä A. Ahlströmin paperikone- ja sellukattilateollisuudelle Karhulaan.

Vuonna 1956 koneliike ja konepaja muodostivat omat yksikkönsä ja koneliike myi konepajan valmistamia puuntyöstökoneita. Samalla tilauskonepajatyöt lisääntyivät jatkuvasti.

Vuonna 1966 koneliikkeen toiminta siirtyi pois Tuomen perheen omistuksesta. Konepajan toiminta jatkui kuitenkin edelleen menestyksekkäästi vanhojen omistajien käsissä ja alihankintatöiden merkitys vahvistui edelleen. Viisi vuotta myöhemmin keskityttiin pelkästään tilauskonepajatöihin ja lopetettiin puuntyöstökoneiden valmistus. Pari vuotta myöhemmin perustettiin kovakromauslaitos.

Uusi konepajakiinteistö rakennettiin Vahdontielle Runosmäkeen ja toiminta siirtyi sinne vuonna 1978. Seuraavina vuosina uudistettiin voimakkaasti konekantaa ja siirryttiin CNC-tekniikkaan. Uudisrakennusta laajennettiin jo neljä vuotta sen valmistumisen jälkeen mm. uudella kovakromaamolla. Henkilökunnan määrä oli tuolloin kasvanut noin neljäänkymmeneen. CNC-tekniikkaa hankittiin kahden työstökoneen vuosivauhdilla. Vuonna 1984 tehtiin merkittävä yrityskauppa: Kone-Tuomi osti A. Ahlströmin Kauttuan tehtaiden keskuskorjaamotoiminnat, joilloin yhtiön henkilökunta lisääntyi noin 30 henkilöllä. Vuosikymmenen loppu oli tasaisen kasvun aikaa, joilloin hankittiin uutta tekniikkaa sekä uusia koneita ja ohjelmointiyksiköitä. 1990-luvun alussa laman vaikutukset tuntuivat yhtiössä, mutta siitäkin huolimatta uutta tekniikkaa hankittiin ja henkilöstö pystyttiin edelleenkin työllistämään. Parina viime vuonna yhtiön investoinnit ovat olleet korkealla tasolla. Tuotantotiloja on laajennettu ja uusia koneita on hankittu. CNC-työstökoneita on kaikkiaan 28 kpl. Yhtiön palveluksessa on noin 80 henkilöä.

Nykyään Kone-Tuomi Oy on edelleen sataprosenttisesti Tuomen perheen omistuksessa. Hallituksen muodostavat yhtiön omistajat Liisa Lehtinen, Maura Tuomi ja Nina Tuomi, sekä lisäksi Marko Lehtinen.